Agility inschrijven

Er kan weer ingeschreven worden voor Seizoen 2 van 2019!!!

Begin Maart 2020 zullen we naar alle waarscchijnlijkheid weer gaan starten met de trainingen van het nieuwe seizoen.

Lees eerst hier de Algemene Voorwaarden

Speed-Almere drijft geheel op vrijwilligers die naast hun activiteiten voor Speed-Almere een baan en een gezin hebben. Het kan dus zijn dat u niet op dezefde dag een antwoord terugkrijgt. Er zijn meerdere vrijwilligers die deze berichten zien dus u krijgt zeker antwoord. bedankt voor uw begrip.