Onze Sponsoren

Speed Almere is een niet commerciële stichting, die zich inspant om een goede band op te bouwen tussen U en uw Hond.

Wij trachten kostendekkend te zijn en zijn voortdurend op zoek naar sponsoren.

Mocht U interesse hebben, laat het weten via een e-mail naar ons bestuur.