Club G & G

De Club G&G is het vervolg op de Elementaire gehoorzaamheid cursus. Deze cursus richt zich vooral op trainingsoefeningen en minder op de gehoorzame huishond. Toch kan het volgen van deze training wel degelijk bijdragen aan het beter laten luisteren van de hond in de huiselijke situatie. Club G&G bouwt voort op de oefeningen uit de Elementaire Gehoorzaamheid cursus, maar er worden ook nieuwe oefeningen geïntroduceerd. Hoewel nog steeds op een speelse wijze getraind wordt, zal meer precisie van de honden gevraagd worden. Waar mogelijk wordt met spel- en/of voerbeloningen gewerkt. De nadruk ligt op belonen en het motiveren van de hond.
Deze cursus is een prima aanloop tot het landelijke-G&G. De cursus wordt afgesloten met een clubexamen, waarmee een clubdiploma verkregen kan worden .

Voor welke honden

Alle honden.

Dag en tijd

maandagavond vanaf 19.00 uur

Cursusduur

14 weken (inclusief club examen)

Kosten

zie tarieven
U kunt zich ook direct Inschrijven …

Contact personen

Coördinator Gehoorzaamheid

en verder nog…
  • Geleiders onder de 16 jaar zijn van harte welkom. Eén van de ouders of verzorgers moet hier wel bij aanwezig zijn.
  • De honden dienen een geldig inentbewijs te hebben. Afwijkingen hiervan dienen vooraf besproken te worden.
  • Loopse teven worden in de gehoorzaamheidslessen op het hoogtepunt van de loopsheid (als ze dekrijp zijn) niet toegelaten.
  • Vanwege zeer slecht weer of ziekte kan het voorkomen dat lessen vervallen. Indien meer dan 2 lessen komen te vervallen zullen deze op een ander moment ingehaald worden.