Cursus Elementaire Gehoorzaamheid

De Elementaire Gehoorzaamheid (EG) is het vervolg op de Jonge Honden cursus. In deze vervolgcursus worden de oefeningen op een speelse wijze behandeld. Deze cursus richt zich vooral op trainingsoefeningen en minder op de gehoorzame huishond. Toch kan het volgen van deze training wel degelijk bijdragen aan het beter laten luisteren van de hond in de huiselijke situatie. EG bouwt voort op de oefeningen uit de Jonge Honden cursus, maar er worden ook nieuwe oefeningen geïntroduceerd. Hoewel nog steeds op een speelse wijze getraind wordt, zal meer precisie van de honden gevraagd worden. Deze cursus is een prima aanloop tot Club-G&G. De cursus wordt afgesloten met een club examen, waarmee een club diploma verkregen kan worden.

Voor welke honden

Alle honden, die een puppycursus gehad hebben of dit niveau hebben.

Dag en tijd

maandagavond of woensdagavond vanaf 18.45 uur

Cursusduur

14 weken (inclusief club examen)

Kosten

Zo’n schattige kleine pluizebol of juist een mega energieke tiran in huis? Alle soorten, maten en rassen zijn welkom om de cursus bij Speed Almere te komen volgen.

Dit betekent:
Vrij veel oefeningen waaronder: zit, af, sta, naast, hier, vooruit, aandacht, spelen, loslaten, wandelen zonder trekken, wandelen met aandacht en natuurlijk ook spel en plezier met de baas. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de signalen die de hond afgeeft en hoe jij hier als eigenaar adequaat op kan reageren. De socialisatie oefeningen zijn tot een minimum beperkt. We gaan er daarbij vanuit dat de socialisatie vooral thuis (en omgeving) moet gebeuren. Binnen de cursus is ook tijd en aandacht voor de problemen waar u thuis tegenaan loopt. We zullen samen kijken of we hiervoor handvaten of een oplossing kunnen aanreiken.

De nadruk ligt op stimuleren en belonen van de goede dingen en het voorkómen van fouten. Wij werken met voer en speeltjes en indien men dat wil mag de clicker ook gebruikt worden en kan hier uitleg over worden gegeven.

Ter afsluiting van de cursus krijgen de cursisten een certificaat. Er is geen examen, maar een afsluitende les in spelvorm.

Voor welke honden

Alle honden vanaf 7 weken tot maximaal 6 maanden leeftijd.

De puppencursus is precies zo’n cursus waarvan je als cursist niet vooraf kan plannen wanneer je kan of wilt starten. Daarom bieden wij de mogelijkheid om tussentijds in te stromen zolang de grootte van de groep het toelaat.

Cursusduur

14 lessen (incl. laatste les spel-afronding)

Dag en Tijd

Maandagavond of woensdagavond vanaf 18.45 uur

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 75,-
U kunt zich ook direct Inschrijven …

Contact personen

Coördinator Gehoorzaamheid

en verder nog…

Puppen zijn meestal nog niet volledig ingeënt, maar ze moeten wel de entingen gehad hebben die passen bij hun leeftijd. Afwijkingen hiervan dienen vooraf besproken te worden.

U kunt zich ook direct Inschrijven …

Contact personen

Coördinator Gehoorzaamheid

en verder nog…
  • Geleiders onder de 16 jaar zijn van harte welkom. Eén van de ouders of verzorgers moet hier wel bij aanwezig zijn.
  • De honden dienen een geldig inentbewijs te hebben. Afwijkingen hiervan dienen vooraf besproken te worden.
  • Loopse teven worden in de gehoorzaamheidslessen op het hoogtepunt van de loopsheid (als ze dekrijp zijn) niet toegelaten.
  • Vanwege zeer slecht weer of ziekte kan het voorkomen dat lessen vervallen. Indien meer dan 2 lessen komen te vervallen zullen deze op een ander moment ingehaald worden.