Cursus G & G

De G&G cursus bereidt voor op de landelijke Cynophilia-examens. Hoewel bij de oefeningen een grote mate van precisie vereist is en veel oefeningen vrij statisch zijn, wordt toch getracht de training voor baas en hond zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Waar mogelijk wordt met spel- en/of voerbeloningen gewerkt. De nadruk ligt op belonen, het voorkómen van fouten en het motiveren van de hond.

De filosofie van de training is, dat oefeningen bestaan uit onderdelen, die eerst afzonderlijk getraind moeten worden. Pas daarna kunnen ze aaneengeregen worden tot de hele oefening. Fouten in oefeningen zijn bijna altijd terug te voeren op foutieve aanleermethodes of een probleem bij een onderdeel.

Hoewel de cursus uit 14 lessen bestaat, is dit niet voldoende om het vereiste niveau voor de landelijke examens te bereiken. De cursus wordt daarom niet met een examen afgesloten. Examens worden georganiseerd als voldoende cursisten op niveau zijn.

De G&G-cursus heeft een minder klassikale aanpak en verlangt van de cursist meer zelfwerkzaamheid. De trainer begeleidt bij de oefeningen steeds per individuele combinatie. Op deze momenten wordt van de andere cursisten verwacht dat ze zelf bezig blijven met hun hond.

Voor welke honden

Alle honden, die reeds diverse gehoorzaamheidscursussen gehad hebben (tot op hoogste club-niveau) en zich voorbereiden op de landelijke Cynophilia-examens G&G-Beginners, G&G1, G&G2 of G&G3.

Dag en tijd

maandagavond of woensdagavond vanaf 18.45 uur

Cursusduur

14 lessen ( Inschrijving voor G&G-cursus is exclusief examenkosten. Deelname aan Cynophilia-examens kan in overleg bij een andere vereniging worden georganiseerd).

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 75,-
U kunt zich ook direct Inschrijven …

Contact personen

Coördinator Gehoorzaamheid

en verder nog…
  • Geleiders onder de 16 jaar zijn van harte welkom. Eén van de ouders of verzorgers moet hier wel bij aanwezig zijn.
  • De honden dienen een geldig inentbewijs te hebben. Afwijkingen hiervan dienen vooraf besproken te worden.
  • Loopse teven worden in de gehoorzaamheidslessen op het hoogtepunt van de loopsheid (als ze dekrijp zijn) niet toegelaten.
  • Vanwege zeer slecht weer of ziekte kan het voorkomen dat lessen vervallen. Indien meer dan 2 lessen komen te vervallen zullen deze op een ander moment ingehaald worden.