Cursus Jonge hond

De Jonge Honden cursus (voor de jonge pubers) is het vervolg op de puppycursus waarin de oefeningen ook weer op een speelse wijze behandeld worden. De nadruk ligt op belonen en het voorkómen van fouten. Dat valt niet altijd mee bij puberende honden, maar met geduld en doorzet is veel te bereiken. De cursus bouwt voort op de aangeleerde oefeningen uit de puppycursus en daarnaast komen natuurlijk ook nieuwe oefeningen aan bod. Ook zal er aandacht besteed worden aan de problemen waar je thuis tegenaan loopt en zullen we kijken of we hier handvatten of oplossingen voor kunnen aanreiken. Deze cursus is niet alleen een goede aanzet tot een gehoorzame huishond, maar ook een prima aanloop tot EG-cursus. De cursus wordt afgesloten met een club examen, waarmee een club diploma verkregen kan worden.

Voor welke honden

Alle honden, die een puppycursus gehad hebben of dit niveau hebben.

Dag en tijd

maandagavond vanaf 19.00 uur

Cursusduur

14 weken (inclusief club examen)

Kosten

zie tarieven
U kunt zich ook direct Inschrijven …

Contact personen

Coördinator Gehoorzaamheid

en verder nog…
  • Geleiders onder de 16 jaar zijn van harte welkom. Eén van de ouders of verzorgers moet hier wel bij aanwezig zijn.
  • De honden dienen een geldig inentbewijs te hebben. Afwijkingen hiervan dienen vooraf besproken te worden.
  • Loopse teven worden in de gehoorzaamheidslessen op het hoogtepunt van de loopsheid (als ze dekrijp zijn) niet toegelaten.
  • Vanwege zeer slecht weer of ziekte kan het voorkomen dat lessen vervallen. Indien meer dan 2 lessen komen te vervallen zullen deze op een ander moment ingehaald worden.